En plads hos Linda, Rie eller Louise koster hvad der svare til en vuggestueplads (inkl. frokostordning) plus tilskud i barnets bopælskommune pr måned, for Herlev og nabokommunerne, dog er minimunsprisen beregnet ud fra Herlev kommunes takster.

Der betales alle 12 måneder også under ferie og sygdom. Pengene betales direkte til den pågældende passer inden sidste bankdag i måneden. Tilskuddet udbetales derefter en måned bagud fra bopælskommunen.

Betalingen dækker b.la. vores løn, mad, bleer, hobbymaterialer, aktiviteter og udflugter.

I følge fritvalgsordningen §78 kan vi modtage børn fra alle kommuner, derfor kan prisen variere, fordi det kommunale tilskud og vuggestuepriser ikke er det samme fra kommuner til kommune. Kig evt. på kommunens hjemmeside og se hvor meget Jeres kommune giver i tilskud til privat pasning, så har I en ca. pris.

Der gives i 2023 et tilskud fra Herlev Kommune på 7.847 kr, og en vuggestueplads koster 3.598 kr det vil sige at prisen i 2023 er på 11.445 kr. hvis man er bosiddende i Herlev. Priserne ændre sig lidt i tagt med at kommunerne ændre priserne 1 januar hver år.

Der gives pt. ikke kommunalt tilskud hverken til helt eller delvis friplads til privat pasning. 

For at reservere en plads, skal der indbetales et reservationsgebyr på 2500kr, som bliver modregnet den første månede. Det har vi valgt som en sikring både for os og forældrene, at vi er enige om at pladsen er deres. Reservationsgebyret bliver ikke tilbagebetalt hvis man fortryder pladsen. 

 

 

 

Del siden